Vaste prik

Toon items op tag: phoenix

%AM, %12 %041 %2020

Nieuwsbrief februari 2020

 

FEBRUARI 2020

 

Nieuwsbrief

 

 

 

Correctie op brief aan gebruikers dorpshuizen

Bij onze brief van 14 november 2019 hebben wij u geïnformeerd over de toekomst van de dorpshuizen. Daarin komt een passage voor die wij niet helemaal juist hebben weergegeven. Het betreft de passage:

“Het gemeentebestuur heeft ons nu al medegedeeld dat na de herindeling er binnen de huidige omstandigheden geen sprake meer zal zijn van een gemeentelijke subsidie voor de dorpshuizen”.

Deze passage had moeten luiden dat wij uit correspondentie en gesprekken met het gemeentebestuur in de laatste jaren sterk de indruk hebben gekregen dat er rekening moet worden gehouden met het mogelijk wegvallen van de algemene subsidie voor de dorpshuizen.

Ook heeft bij ons meegespeeld dat de ontwikkelingen in het algemeen bij dorpshuizen in onze provincie, er duidelijk sprake is van een inzet van zeer beperkte personele krachten en dat het vele werk vooral gedaan wordt door vrijwilligers. In Landerd is daar een duidelijk voorbeeld van de opzet voor het nieuwe dorpshuis in Zeeland. Verder speelt bij ons mee dat de herindeling een totaal nieuwe situatie schetst, waarbij een harmonisatie zal moeten plaatsvinden

 

tussen het beleid in Landerd en de gemeente Uden/Oss. Het na een overgangsperiode mogelijk wegvallen van het subsidie voor de dorpshuizen is daarbij nadrukkelijk in beeld.

Wij als bestuur van de dorpshuizen streven er nadrukkelijk naar dat de huidige dorpshuizen op gelijke wijze en soms nog beter blijven/moeten gaan functioneren. In ons beleid verkennen wij daarom nu al de mogelijkheden om te komen tot meer inkomsten/beperking van de uitgaven van de dorpshuizen.

Deze verkenning is temeer noodzakelijk omdat er nu al duidelijk sprake is van een beslag op onze reserves van € 40.000,00 voor de kosten van exploitatie. Een tekort dat verder zal stijgen omdat de extra exploitatiesubsidie van €25.000,00 wel voor 2019 en 2020 na tussenkomst van de gemeenteraad is gehandhaafd, maar in de meerjaren begroting van 2021 niet meer is opgenomen.

Met deze aanvulling op onze bovengenoemde brief maken wij u nu nog nadrukkelijker deelgenoot van onze zorgen over onze dorpshuizen in de toekomst. Zorgen die door het gemeentebestuur niet zijn weersproken en dat de geschetste situatie ons onverkort noodzaakt om de in onze brief genoemde gesprekken te voeren.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de Stichting Dorpshuizen Landerd

 

 

Toelichting op begroting 2019

Het bestuur is erin geslaagd om de gewenste uitbreiding te realiseren. Nol de Jong is toegetreden tot het bestuur met als hoofdtaak de zorg voor de communicatie naar onder andere de gebruikers. Tilly van den Hoogen versterkt het bestuur met als hoofdtaak het bevorderen en ondersteunen van activiteiten in de dorpshuizen. De oprichting van een evenementencommissie Phoenix is in voorbereiding. Tot slot is Frans Hol toegetreden tot het bestuur voor de taak het begeleiden van alle onderhoudsactiviteiten in de dorpshuizen.

De financiële exploitatie zal ook in 2019 naar verwachting niet sluitend zijn. Er zal dan ook een beroep moeten worden gedaan op de in de budgetovereenkomst gemaakte afspraak dat het door het bestuur voor 2019 op begrotingsbasis verwachte exploitatietekort door de gemeente gedekt wordt tot een bedrag van          € 25.000,00.

Voor 2020 heeft de gemeenteraad besloten de gemeentelijke subsidies te indexeren met 1,5%. Dit betekent voor onze stichting een subsidiebedrag van € 126.278,00. Daarnaast gaan wij bij onze begroting er vanuit dat wij voor 2020 ook zullen moeten beschikken over het extra subsidiebedrag van € 25.000,00. Dit bedrag is in de gemeentebegroting beschikbaar.

Om de stijging van het gebruik van energie en daarmee de kosten zijn wij voornemens om in de Phoenix en het Wapen van Reek alle TL-verlichting te vervangen door ledverlichting.

    

    

      

     Nieuwe technieken maken dit mogelijk met behoud van de aanwezige lichtarmaturen. Ook vragen wij van het gemeentebestuur om voor alle dorpshuizen zodanige maatregelen in voorbereiding te nemen dat er over enkele jaren sprake kan zijn van energie neutrale dorpshuizen.

       Het roken door gebruikers bij de ingang van de Phoenix blijft overlast geven voor anderen en bezoekers van de bibliotheek.

     Wij blijven streven naar een rookvrije omgeving in de onmiddellijke nabijheid van de dorpshuizen. Thans is in onderzoek of het juridisch mogelijk is handhavend op te treden voor handhaving van het rookverbod met name voor de buitenruimten bij de ingangen van de dorpshuizen.

     In 2019 hebben we totaal € 566.123, -- uitgegeven, waar € 374.845 aan inkomsten tegenover staan. Het tekort (192.000) wordt gedekt door subsidie gemeente en beschikken over de reserves.

 

Betalen met de pinpas

Wij vragen even nadrukkelijk uw aandacht voor het volgende.

Bij het afrekenen van de genoten consumpties wordt door bezoekers veelal betaald met cash geld. Op korte termijn is het nog slechts zeer beperkt mogelijk om muntgeld te storten bij de bank.

Vandaar ons verzoek om aan alle leden van uw vereniging ons verzoek over te brengen om in het vervolg bij het betalen van “de rekening” zoveel mogelijk gebruik te maken van de pinpas.

Om betalen per pin te stimuleren komen er in de foyer posters te hangen met het verzoek om met de pinpas te betalen.

       Wij danken u voor uw medewerking.

 

 

 

 

Voortgang Phoenix 2.0

 

Op vrijdag 22 november zijn zo’n 37 mensen in de Phoenix bij elkaar gekomen om onder begeleiding van Jolanda Luijten van het PON te brainstormen. Het ging over waar in Schaijk op de onderwerpen vrijetijdsbesteding, ontmoeten, burgerschap, gezondheid en een leven lang leren behoefte is.

Aan 7 tafels werd enthousiast gesproken en kwamen allerlei ideeën en gedachten naar boven, breder dan alleen voor de Phoenix 2.0!

Een kleine greep uit ideeën en opmerkingen:

·         We moeten creatief zijn. Vooral denken in mogelijkheden.

·         Het is goed om elkaar beter te leren kennen.

·         Het is van belang om samen te werken.

 

 

·         Alles valt of staat bij de inzet van vrijwilligers. Het zijn nu vaak dezelfde mensen die actief zijn. Daarom inwoners duidelijk maken dat we met z’n allen verantwoordelijk zijn voor een mooi en leefbaar Schaijk!

·         De Phoenix 2.0 moet een ontmoetingsplek worden voor jong en oud met een uitstraling die iedereen aanspreekt en waar iedereen zich welkom voelt.

·         Beter communiceren wat er allemaal te doen is in de Phoenix.

Hoe gaan we nu verder?

De mensen van het PON gaan nu op basis van alles wat uit de “tafelgesprekken” naar voren is gekomen het actieprogramma verder opstellen. Dit wordt 17 februari weer besproken met de danktank (de voorbereidingsgroep/werkgroep die tot nu toe ook steeds heeft meegedacht).

Wij blijven u van de voortgang op de hoogte houden!

 

       
 

AGENDA DE GARF

12 februari

Bibliotheek: voorleeswedstrijd basisschool

21 februari

Objectief: Filmavond: zaal open 19.30 uur

24 februari

Zonnebloem: Carnavals middag om 14.00 uur

7 maart

Mantelzorgcafe: om 13.30 uur

8 maart

Muzis aanvang 10.00 uur

15 maart

Theater spoor aanvang 11.30 uur

 

AGENDA PHOENIX

Datum

Activiteit

9 februari

Dansfestival Stichting Carnaval de Moeslanden

15 februari

KBO Carnaval 13.30-16.30 uur

21 tot 29 februari

Gesloten vanwege carnaval

7 maart

Filmavond minder valide 19.30-22.00 uur

14 en 15 maart

Expositie Landárte

29 maart

Enjoy beurs

4 april

Stockrock

17 en 18 april

Toneelvereniging Kunst Adelt uitvoering

 

 

Phoenix mededelingen

Voor meer informatie kunt u gebruik maken van onze Website of de verenigingen die het evenement organiseren.

Er worden vele activiteiten georganiseerd door u en onze medewerkers/vrijwilligers.

Het zou leuk zijn als we hiervan een verslagje in onze nieuwsbrief of op onze website kunnen plaatsen.

Vind u het ook leuk om met andere gebruikers uw activiteit te delen mail dan uw berichtje naar het secretariaat van Dorpshuizen Landerd:

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

AGENDA WAPEN VAN REEK

Datum

Activiteit

7/8 februari

’s avonds pronkzittingen, zaterdagmiddag pronkzitting KBO

16 februari

Keemoesbal

22 t/m 25 februari

Carnaval, Wapen 26 februari gesloten i.v.m. schoonmaak

29 februari

Wapen gesloten

16 maart

Mantelzorg café Zorg coöperatie

22 maart

Zumba party t.b.v. KWF

27-28-29 maart

Toneeluitvoering “Onderling Kunstgenot

15 mei

Reekse Quiz

17 mei

Kermismatinee

   
Gepubliceerd in Vaste prik

Elke zondag en dinsdag kienen bij de Phoenix. Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur.

Gepubliceerd in Evenementen

Elke zondag en dinsdag kienen bij de Phoenix. Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur.

Gepubliceerd in Vaste prik

Gezocht oproepkracht 0-15 uur per week

De Stichting dorpshuizen Landerd heeft onder haar beheer drie dorpshuizen. De Garf in Zeeland, De Phoenix in Schaijk en Het Wapen van Reek te Reek.

Naast het vaste team per dorpshuis is er een behoefte aan één medewerk(st)er die als oproepkracht in de dorpshuizen werkzaam wil zijn.

Voor de dorpshuizen zijn wij op zoek naar een

Oproepkracht 0 uur tot +/- 15 uur per week

voor overdag, ’s avonds en in de weekenden

De werkzaamheden:

Het vervullen van horeca werkzaamheden, het verrichten van huishoudelijke schoonmaak werkzaamheden en het uitvoeren van diverse algemene werkzaamheden. Daarnaast worden deze medewerk(st)er ingezet bij de evenementen, die in de dorpshuizen plaatshebben.

Voor sommige invaltaken kan het van belang zijn dat u een EHBO- of BHV diploma en/of het diploma Sociale Hygiëne heeft, of dat u bereid bent  deze diploma’s te halen.

De vereisten:

Horeca ervaring een vereiste

Klantvriendelijke instelling, goed kunnen omgaan met mensen

Goede mondelinge uitdrukkingsvaardigheden

Een bij de werkzaamheden passende beloning is van toepassing.

Uw reactie zien wij graag tegemoet.

Deze kunt u zenden aan

Bestuur Stichting Dorpshuizen Landerd t.a.v. mevrouw T. Klerks,  Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Gepubliceerd in Vaste prik

Muziekzaal

De Concordiazaal is een speciale muziekzaal. Door de 'doos in doos'-constructie is de zaal geluidsdicht en daardoor uitermate geschikt voor onze muzikale gebruikers. In deze ruimte kan men gebruik maken van de mobiele beamer en een microfoon.

 

Gepubliceerd in De Phoenix
%AM, %24 %041 %2014

Zaal 5 - Dorpshuis De Phoenix

Vergader- of cursusruimte tot 30 personen

Zaal 5 is een zeer geschikte vergaderruimte en cursusruimte. Wanneer de zaal is ingericht met alleen stoelen biedt zij ruimte voor maximaal 30 personen. Met stoelen en tafels biedt de zaal ruimte voor maximaal 20 personen. In de zaal is het mogelijk om gebruik te maken van een mobiele beamer en een microfoon.

 

Gepubliceerd in De Phoenix
%AM, %24 %041 %2014

Zaal 4 - Dorpshuis De Phoenix

Vaste vergaderruimte

Zaal 4 is een vergaderruimte met een vaste inrichting. Deze zaal is geschikt voor vergaderingen, waar groepen tot maximaal 10 personen kunnen vergaderen. 

 

Gepubliceerd in De Phoenix
%AM, %24 %041 %2014

Zaal 3 - Dorpshuis De Phoenix

Flexibele vergaderruimte of cursusruimte

Zaal 3 is vergelijkbaar met zaal 1 en 2. Ook deze zaal is zeer geschikt als vergaderruimte of cursusruimte. In de zaal is een flexibele beamer en een microfoon beschikbaar. Groepen kunnen deze zaal ook gebruiken om te dansen of te zingen.

 

Gepubliceerd in De Phoenix

Grote vergaderruimte of cursusruimte

Door een flexibele wand zijn zaal 1 en 2 te combineren tot een vergaderruimte of cursusruimte voor maximaal 35 personen. Indien gewenst kunt u gebruik maken van een flexibele beamer en een microfoon. De zaal is ook zeer geschikt voor groepen om te dansen en te zingen.

 

Gepubliceerd in De Phoenix
%AM, %24 %041 %2014

Zaal 2 - Dorpshuis De Phoenix

Flexibele vergaderruimte of cursusruimte

Zaal 2 is net als zaal 1 een zeer geschikte vergaderruimte of cursusruimte voor maximaal 16 personen. Door de flexibele wand met zaal 1 is de capaciteit gemakkelijk uit te breiden tot maximaal 35 personen. In de zaal kunt u gebruik maken van een flexibele beamer en een microfoon. Tevens is deze zaal zeer geschikt voor groepen om te dansen en te zingen.

 

Gepubliceerd in De Phoenix
Pagina 1 van 2
juni 05, 2019

Kienen - Iedere zondag en dinsdag om 19.30 in de Phoenix

in Vaste prik
Elke zondag en dinsdag kienen bij de Phoenix. Aanvang 19.30 uur, zaal open 18.30 uur.

Contact algemeen

Stichting Dorpshuizen Landerd

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

 

 

Dorpshuis Openingstijden

Alle drie de dorpshuizen in Landerd zijn op verzoek van de gebruikers van 8.00uur tot 24.00 uur 7 dagen in de week geopend.