Nieuws
donderdag, 31 augustus 2017 00:00

Nieuwsbrief van het bestuur

AAN

De gebruikers van de dorpshuizen in Landerd

Onderwerp: Nieuwsbrief 2017/1                                                                  

Landerd, 31 augustus 2017

Geachte dames en heren,

In de afgelopen periode is ons gebleken dat de communicatie met de gebruikers van de dorpshuizen via de één of twee keer per jaar te organiseren bijeenkomsten niet tot het gewenste resultaat leidt. Wij zoeken dan ook naar andere communicatiemiddelen. Wij denken hierbij aan het twee keer per jaar uitbrengen van een informatiebrief en aan individuele gesprekken tussen bestuur en een gebruiker,  indien deze dit op prijs stelt. Daarnaast zullen wij onze site www.dorpshuizenlanderd.nl benutten.

Of ons dit ook daadwerkelijk lukt, is mede afhankelijk van het op sterkte komen van ons bestuur. Wij zouden graag een bestuur hebben bestaande uit 7 personen. De grote hoeveelheid taken is dan goed te verdelen om een aanvaardbare belasting van de bestuursleden te verkrijgen.

Wij denken dan aan: Een voorzitter, een secretaris, een penningmeester, een bestuurslid personeelszaken, een bestuurslid contactpersoon gebruikers, een bestuurslid gebouw en technische installaties, een bestuurslid commerciële contacten.

Om te voorkomen dat het bestuur per 1 januari nog uit één bestuurslid bestaat gaan wij over tot een wijziging van de statuten, waardoor het mogelijk wordt om bestuursleden meer dan drie periodes deel te laten uitmaken van het bestuur.

Consumptieprijs Water

Op basis van ontvangen signalen in de dorpshuizen heeft het bestuur vorig jaar besloten om de consumptie van een glas water gratis ter beschikking te stellen. Voor een enkele doelgroep zou de prijs een drempel kunnen opleveren. Het resultaat van deze maatregel is dat het waterverbruik nu fors is toegenomen, hoewel de situatie zich niet in alle dorpshuizen voordoet. We hebben, de kosten afwegende tegen de inkomsten op een middag, niet anders kunnen besluiten dan weer over te gaan tot het vragen van een bedrag van € 0,50 voor een glas water met ingang van heden.

Voorzieningen dorpshuizen

Het Wapen van Reek

1. De Muziekzaal is  voorzien van led-verlichting. Wij streven hiermee naar het verlagen van de temperatuur in deze ruimte en de besparing op onze energiekosten. Bij positieve resultaten zullen wij zo mogelijk ook andere ruimten voorzien van led-verlichting.

2. Voor de bar  maakt Van Gaaldesign  op dit moment een uitwerking voor de mogelijkheden om deze  meer functioneel te maken. Zodra de plannen concreter zijn informeren wij u daarover.

3. De Whiskeybar wordt terstond na het jubileumfeest van de Kelestropers medio september verwijderd.

De Phoenix

1.In de Concordiazaal hebben wij nieuwe gordijnen aangebracht.

2. Voor de afronding van het opknappen van de foyer zijn wij ons nog aan het oriënteren over de vervanging van het meubilair.

3. Het is van overheidswege verboden te roken in onder andere dorpshuizen. Om dit rookbeleid beter te kunnen effectueren hebben wij bij de Phoenix een rookpaal geplaatst, enigszins verwijderd van de ingang. Dit mede op verzoek van de gebruikers van de bibliotheek. Rokers, graag een stapje verder zodat de bibliotheekbezoeker geen last van u heeft.

De Garf

In verband met de ontwikkelingen voor een nieuw Ontmoetingshuis in Zeeland , zijn wij afwachtend en worden er geen wijzigingen in de Garf aangebracht.

Personeel.

In ons personeelsbestand komen in de komende maanden enkele wijzigingen. Zo zal Elly van Oort nog tot 1 november werkzaam zijn in de Garf en de Phoenix, daarna gaat ze met pensioen. Ine Leyten stopt met haar werk bij de dorpshuizen. Chris van Hout heeft ervoor gekozen alleen nog maar in de Garf te werken en Willy Driessen stopt als vrijwilliger op de vrijdagavond in het Wapen. Allen dank voor hun inzet. Nieuwe gezichten zijn Co en Bas van de Camp, Marles Jilesen en Gerrie Siebers.

Feesten en partijen in het Wapen van Reek

In verband met het ontbreken van een horecazaak in Reek hebben ons vragen bereikt of het mogelijk is om in het Wapen bijvoorbeeld een verjaardagfeest te organiseren. Na meerdere malen overleg te hebben gevoerd met het gemeentebestuur hebben wij nu toestemming gekregen om tot 1 januari 2018 voor 6 activiteiten ontheffing te krijgen van het verbod om feesten en partijen te laten plaatshebben. Bij de inpassing van dergelijke verzoeken houden wij rekening met bestaande afspraken en verplichtingen naar onze gebruikers.

Hoe krijg je een activiteit geregeld in de dorpshuizen.

Voor bijzondere reserveringen kunt u contact opnemen met onze coördinator Larissa Weitzel

Voor gewone reserveringen kunt u contact opnemen met:

Voor Het Wapen: Mevrouw Jolanda van der Zanden.

Voor de Phoenix: Mevrouw Dian van Hoof

Voor de Garf      : Mevrouw Maria van Hal

Indien er bij reserveringen sprake is van een afwijking van de algemeen geldende (financiële) voorwaarden, dan wordt de coördinator betrokken bij het maken van de voorlopige afspraken. Wordt afgeweken van de algemeen geldende huur- en/of consumptieprijzen dan worden deze afspraken ter vaststelling voorgelegd aan het bestuur.

Ook kunt u uw activiteiten/evenementen promoten via onze website. Contact kunt u daartoe opnemen met genoemde personen.

Evenementencommissie het Wapen van Reek

Zoals u bekend is hebben wij voor het Wapen van Reek een evenementencommissie die activiteiten organiseert van cabaret tot Reekse Quiz. Hannie Ermers is toegetreden tot de commissie als schakel tussen het Wapen van Reek en de commissie.

De Reekse kerstmarkt gaat verdwijnen?

Vanwege te weinig organisatiekrachten en geen aanwas van nieuwe vrijwilligers zal de Reekse Kerstmarkt misschien verdwijnen. Vindt je dit ook een gemis voor het dorp? Zo'n mooi jaarlijks evenement mag toch niet verdwijnen uit de Reek? Laat je dan nu horen en overweeg om je aan te melden bij de organisatie. De commissie zoeken enthousiaste, gezellige mensen die willen helpen bij de organisatie van de Reekse Kerstmarkt, zodat iedereen ook de komende jaren kan blijven genieten van een sfeervolle kerstmarkt in de Reek.  Stuur je reactie naar: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Vragen/opmerkingen

Wij staan altijd open voor verbeteringen in de dorpshuizen. Mocht u suggesties/ideeën hebben laat het ons dan weten. Via mail Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.. Het aanspreken van de bestuursleden mag natuurlijk ook altijd.

Mocht u overigens specifieke vragen hebben aan het bestuur dan kunt u deze via het secretariaat kenbaar maken. Het bestuur vergadert in beginsel elke drie weken.

Tot slot.

Wij hopen op deze wijze in een behoefte te voorzien en onze prettige samenwerking voort te zetten.

Met vriendelijke groet

Het bestuur van de Stichting dorpshuizen Landerd

Jan Danen, Tonny Klerks, Adri van Amerongen

Contact algemeen

Stichting Dorpshuizen Landerd

Mail: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Dorpshuis Openingstijden

Alle drie de dorpshuizen in Landerd zijn op verzoek van de gebruikers van 8.00uur tot 24.00 uur 7 dagen in de week geopend.